Tarkoittaa sitä, että on säästäväinen ihan tositarkoituksella. Ettei lotraa lämpimällä vedellä tai pidä pattereita punaisina pakkasilla. Täältä löydät vinkit, joiden avulla laskut pienenevät, sekä lappilainen luonto ja ilmastokin kiittävät.

Arkiset säästötoimet ovat hyväksi paitsi omalle lompakolle, mutta myös ilmastolle ja luonnolle. Mitä säästeliäämmin käytämme energiaa ja kulutamme, sitä vähemmän syntyy päästöjä. Saattaa jopa oma terveys ja kuntokin parantua, jos onnistuu vaihtamaan osan lyhyistä automatkoista lihasvoimaan.

Vinkki nro 1.

Säädä huonelämpö
astetta alemmaksi

271,80 €

1°C alempi sisälämpötila = 5 % vähemmän lämmitysenergiaa (Lähde: Motiva)
100 m2 omakotitalon lämmityskulut per vuosi keskimäärin 20 000 kWh, 1 kWh hinta 0,2718 € / kWh = säästö 150 € viimeisen 6 kk spot-sähkön keskihinta 08/22-01/23 = 22,18 c + siirtomaksut
5 c / kwh

Vinkki nro 2.

Lopeta lotraus

300,00 €

Lotraukseen tuhraantuu energiaa. Kodin energian kulutuksesta noin 15 % menee veden lämmitykseen.
Vartin suihku päivässä maksaa vuositasolla
noin 450 €, lopettamalla lotrauksen ja lyhentämällä päivittäisen suihkuajan 5 minuuttiin voit säästää satoja euroja. Lähde: Motiva / wattimaisteri.fi

Vinkki nro 3.

Käytä lihasvoimaa

454,50 €

Vaihda lyhyet automatkat pyöräilyyn tai kävelyyn: työmatkat ja kauppamatkat 10 km yhteensä päivän aikana.
Vuodessa 225 työpäivää 2250 km vuodessa, keskimääräinen kaupunkikulutus 10 l / 100 km, bensa 2,02 € / l (tilastokeskus 95bensiini keskihinta viim 6 kk 08/22 - 01/23) = 360 € / v + parempi kunto ja puhtaampi ilmasto!

Green Deal


Matti Ruotsalainen

Kemin kaupunginjohtaja

“Ei kannata sulkea silmiä maailman kehityssuunnalta.”

Kemi on Lapin edelläkävijä vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa. Kunnassa on panostettu ja investoitu uudistuvaan energiaan ja kiertotalouden kehittämiseen jo vuosikymmeniä ja se tuottaa tulosta.

Lue lisää

“Tuulivoimasta merkittävää tukea kuntalouteen”

Posio hyötyy ilmasto- ja vastuullisuustoimista kunnassa ja matkailussa. Kestävän matkailun merkit kiinnostavat matkailijoita. Tuulivoima vauhdittaa kunnan elinvoimaa. Posion katse on vahvasti kestävässä tulevaisuudessa.

Lue lisää

Pekka Jääskö

Posion kunnanjohtaja

Vihreä siirtymä Lapissa

Arktinen alue lämpenee neljä kertaa muuta maapalloa nopeammin. Me Lapissa tunnemme ja näemme ilmastonmuutoksen vaikutukset konkreettisemmin kuin moni muu alue maailmassa. Se uhkaa muuttaa ainutlaatuista luontoamme ja elinkeinojamme ennen näkemättömällä tavalla ja nopeudella

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaaditaan toimia niin yksilöiltä, yrityksiltä kuin kunniltakin. Säästäväisyys ja tarkka kulutus, eli visuilu, on tavoiteltavaa oman lompakon ja luonnon takia. Fossiilisista irtipääseminen vaatii myös investointeja uusiutuviin, parempiin ja luotettavampiin, energiamuotoihin. Ja kuten viime aikoina olemme joutuneet huomaamaan, siirtymä fossiilisista uusiutuviin on myös turvallisuuskysymys.

Siirtymä tulee myös näkymään taloudessa. Oli kyse sitten omakotitalon energiaremontista tai kunnan siirtymisestä uusiutuvaan energiaan, käyttökulut pienenevät investointien myötä. Energiafiksut kunnat tarjoavat myös yrityksille paremmat mahdollisuudet kiristyvässä kilpailussa kohti kestävämpää maailmaa.

Ilmastotoimet
säästävät rahaa

Vaikuttava ilmastotyö näkyy kuntataloudessa – myös säästöinä. Säästöjä voidaan saavuttaa esimerkiksi energiatehokkuustoimilla. Erityisesti Lapissa, missä energian kulutus on suurempaa kylmemmän ilmaston ja vanhemman rakennuskannan myötä, on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä esimerkiksi toimitilojen, katuvalaistuksen ja kuntateknisten toimintojen kehittämisellä. Säästöt näkyvät kassassa nopeasti ja energiankäytön tehostaminen onkin paras puskuri mahdollisia energian hinnannousuja ajatellen. Kunnilla on myös mahdollista saada rahoitusta ja tukea ilmastotyöhön.

Lue lisää


Vahva ilmastobrändi tukee kunnan vetovoimaa

Sitoutuminen ilmastoon ja kestävämpään huomiseen houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita kiristyvässä kilpailussa, jossa Lapin kunnat tarvitsevat kipeästi näitä kaikkia. Ilmastokeskeisellä kuntabrändillä on positiivisia vaikutuksia kunnan elinvoimaan.

Lue lisää

Veroeuroja
kuntatalouteen

Myönteinen suhtautuminen suhtautuminen uusiutuviin energiamuotoihin tuo euroja ja elinvoimaa kuntaan. Suorat taloudelliset hyödyt näkyvät kiinteistöverotuottoina ja työllisyysvaikutuksina, jotka voivat olla merkittäviä varsinkin pienille kunnille. Investoinnnit uusiutuvaan energiaan ovat sijoituksia, joilla saavutetaan suhteellisen riskitön tuotto pitkälle tulevaisuuteen. Uusiutuvat energiamuodot tuottavat kokoajan isomman määrän energiaa verkkoon. Tuottoisina päivinä ne vaikuttavat myös suoraan pörssisähkön hintaan kuluttajille.


Lue lisää


Puhtaampi ja
viihtyisämpi kunta

Ilmastobarometrin mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista pitää tärkeänä, että kunta luo asukkailleen mahdollisuuden ilmastoystävälliseen arkeen esimerkiksi asumisessa ja liikkumisessa. Asukkaiden hyvinvointi kohenee myös ilmastotyön ansiosta: Lähiluonto sekä toimivat kävely- ja pyörätiet tuovat terveyshyötyjä, viihtyisyyttä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia kuntalaisille sekä lisäävät kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Lue lisää
Sivustomme käyttää evästeitä kerätäkseen anonyymiä tilastotietoa sivuston käytöstä.