“Ei kannata sulkea silmiä maailman kehityssuunnalta.”


Matti Ruotsalainen
Kemin kaupunginjohtaja

Kemi on Lapin edelläkävijä vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa. Kunnassa on panostettu ja investoitu uudistuvaan energiaan ja kiertotalouden kehittämiseen vuosikymmeniä, mm. ensimmäiset tuulimyllyt nousivat kuntaan jo 90-luvulla.

Kemi on tehnyt systemaattista ympäristötyötä ja kaupungille myönnettiin ISO 14001 vuonna 2019 ensimmäisenä mannersuomalaisena kuntana. Kemi on myös Hinku-kunta. Vihreä siirtymä on olennainen osa kunnan strategiaa. Kestävä kehitys on päätöksentekoa läpileikkaava ja ohjaava arvo. Se näkyy konkreettisesti esimerkiksi kunnan uusissa rakennuksissa, kuten päiväkodissa, suunnitteilla olevassa uimahallissa ja rakenteilla olevassa uudessa liikuntahallissa, joissa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Merelle on suunnitteilla lisää tuulivoimaa ja teollisuuden kiertotalouden kehittäminen luo mahdollisuuksia uusille yrityksille.

Teollisuuden sivuvirtojen ja hukkalämmön hyödyntäminen on nykyisin jo tuttua touhua Kemissä. Lapin ammattikorkeakoulusta löytyy Suomen monipuolisimmin kiertotalouden opintojaksoja eri koulutusohjelmista. Panostukset kestävään kehitykseen tuottavat tulosta; ei ole sattumaa, että teollisen mittakaavan yritykset haluavat tulla juuri Kemiin. Tulevaisuuteen suuntautunut toimintaympäristö on houkutteleva uusille yrityksille ja mahdollistaa nykyisten kehittymisen. Vihreä kunnan liiketoimintaympäristö tukee myös yritysten omaa imagoa, jotka haluavat olla edelläkävijöitä kestävämmässä bisneksessä. Kemi ja koko Meri-Lapin alue toimivat veturina Pohjois-Suomen teollisen mittakaavan vihreässä siirtymässä.

“Ei kannata sulkea silmiä maailman kehityssuunnalta. Olen tyytyväinen panostuksistamme tulevaisuusmyönteiseen kuntaan. Ilmastotoimet ja kiertotalouden kehittäminen eivät ole pikavoittojen tavoittelua vaan systemaattista työtä tulevaisuuden eteen. Näemme nyt tulokset konkreettisesti Kemissä, kun yritykset haluavat meille”, kertoo Ruotsalainen tyytyväisenä.

Lisätietoa