“Tuulivoimasta merkittävää tukea kuntalouteen.”


Pekka Jääskö

Posion kunnanjohtaja

Posio on suhtautunut myönteisesti tuulivoimaan. Murtotunturin tuulivoimapuisto ja Saukkovaaran puisto tuovat pienen kunnan talouteen merkittävän lisän kiinteistöverotulojen kautta.

Puistot tuottavat vuosittain kunnalle yli 800 000€ tulot, mikä on iso summa Posiolle. Lisäksi koemme olevamme osaltamme tukemassa siirtymää fossiilisesta energiasta uudistuvaan, Jääskö kertoo.

Posio on ottanut ilmastotoimet keskeiseksi osaksi kunnan strategiaa liittymällä Hinku-kuntaverkostoon, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat. Hinku-verkosto teke työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.

Lisäksi Posio on saanut ensimmäisenä kuntana Suomessa kestävän matkailun STF-merkin. Kestävyyteen tähtäävät toimet kiinnostavat kansainvälisiä matkailijoita ja Jääskön mukaan sesonkeina majoituskapasiteetti alkaa olla jo liian pieni. Posiosta on kasvanut kokoaan isompi matkailukunta ja merkittävänä syynä tähän ovat juuri panostukset ilmastotoimiin ja vastuulliseen matkailuun. Ne vaikuttavat positiivisesti myös alueen yritysten imagoon ja mahdollisuuksiin kehittyä ja menestyä.

Jääskö sanoo olevansa erittäin tyytyväinen kunnan ratkaisusta lähteä panostamaan kestävyyteen. Työtä sen eteen aiotaan tehdä tulevaisuudessa entistä systemaattisemmin. Nyt valmisteilla on kunnan kokonaisvaltaisempi ilmastosuunnitelma yhteistyössä Lapin Liiton kanssa.

Lisätietoa